Kde nás nájdete

Kontakty:
Telefón: 0902 796 429, 0905 398 911, 0907 268 731
Email: rolsed@rolsed.sk

Prevádzka: Šustekova 29
Otváracia doba:
Pracovné dni 7:30 - 16:30

Fakturačná adresa:
Rolsed, s.r.o.
Šustekova 29
85104 Bratislava

IČO: 31332056
DIČ: 2020327661
IČ DPH: SK2020327661

Sme platcom DPH.

Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
oddiel: sro, vložka číslo: 3459/B-Zbl.

Dozorný orgán
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70

Kontaktný formulár